საგამომცემლო დიზაინი ფორმატზე განლაგებული პუბლიკაციების გრაფიკული დიზაინია ბეჭდური მასალებისთვის (როგორიცაა საინფორმაციო ბიულეტენი, ჟურნალები, წიგნები, ბროშურები და ა.შ.). გრაფიკული დიზაინერები, რომლებიც სპეციალიზირებულნი არიან საგამომცემლო დიზაინში, მუშაობენ რედაქტორებთან და გამომცემლებთან, რათა შექმნან საუკეთესო განლაგება საგულდაგულოდ შერჩეული ტიპოგრაფიით და თანმხლები ნამუშევრით, რომელიც მოიცავს ფოტოგრაფიას, გრაფიკას და ილუსტრაციებს. 

Gooddesign გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის წიგნების, ჟურნალებისა და გაზეთების, ბროშურების დაკაბადონებას, გრაფიკულ გაფორმებას, გარეკანის დიზაინს.